Laisvės kovų archyvas Nr. 13

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 13. Dokumentai, faktai, komentarai. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Iš sovietinių archyvų. Antinacinė rezistencija. Literatūrinis puslapis. 1995. 291 p. 

1,50 €