„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 17Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1996. 262 p.

1,01 €