Kviečiame

Liepos 28 d. (sekmadienį) minėsime 30 metų, kai į Kėdainių karinį aerodromą iš Igarkos buvo parskraidinta 120 karstų su lietuvių tremtinių palaikais.
Renginys prasidės 12 val. šv. Mišiomis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje (ant kalno). Dalyvaus J.E. vyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kun. Vytautas Grigaravičius.
Po pamaldų vyksime į Daugiakultūrį centrą, kur pasidalysime prisiminimais, vyks koncertas.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Norinčius vykti kauniečius prašome registruotis LPKTS Kauno filialo buveinėje (Laisvės al. 39) arba tel. (8 37) 323197.