Dėmesio kolymiečiai!

Rugpjūčio 22 d. (šeštadienį) 10.30 val. Liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, įvyks 32-asis Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ suvažiavimas.
Darbotvarkė: šv. Mišios, metinė valdybos ataskaita, veiklos aptarimas, popietė ir meninė dalis.
Dalyvių registracija nuo 10 val. Liaudies buities muziejaus stoginėje.
Kviečiame dalyvauti visus Rusijos „Dalstroj“ sistemos (Kolymoje, Čiukčijoje ir Jakutijoje) lageriuose bei tremtyje buvusius žmones, jų šeimos narius ir artimuosius, visus besidominčius Kolymos lagerių tema.
Iš Kauno į suvažiavimą bus galima nemokamai nuvažiuoti specialiu autobusu, kuris išvyks 9.15 val. iš prekybos centro „Savas“ (Savanorių pr. 346) stovėjimo aikštelės. Papildoma informacija tel. 8 698 70 822 (Valentinas), 8 676 26 242 (Algirdas) ir 8 676 62 983 (Tadas) bei internete adresu www.kolyma.lt/suvaz/2020.

Bendrijos „Kolyma“ valdyba