Amžinybėn iškeliavo...

Mielieji bendraminčiai,

šv. Kalėdų naktį mus paliko Antanas JOČYS (1933–2020), o prieš tai, 21 dieną, Amžinybėn iškeliavo ir jo žmona Danguolė.
Visą gyvenimą buvę drauge gražiam sutarime ir šį Pasaulį jie paliko kartu...
Antanas Jočys gimė Laičių k., Molėtų r. 1948 m. gegužės mėn. tremiant šeimą, Antanukui ėjo penkiolikti, tačiau mamos patarimu, paauglys pasislėpė ir tremties išvengė. Vėliau vienas gyveno Alantoje, Ukmergėje. Buvo sunku. Po kelerių metų pats išvyko pas savus į Sibirą, kur per prievartą atsidūrė Elena Juočienė ir vaikai: Danutė ir Leonora Juočytės, Joana Jočytė, Algirdas Juočys. Taip jau nutiko, kad pokaryje šeimoje per klajones ir tremtis kai kurių vaikų pavardės transformavosi iš Juočių į Jočius.
1956 m. grįžo į tėvynę, apsigyveno Kaune. Dirbo Žemės ūkio projektavimo institute, vėliau – Automatizacijos priemonių gamykloje braižytoju. Užbaigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto vakarinį skyrių. 1963 m. tapo mašinų gamybos technologijos inžinieriumi. Tuo metu dar dirbo Radijo gamykloje, po kiek laiko tapo šios įmonės technologinio paruošimo biuro viršininku; 1964 m. – Kauno šlifavimo gamykloje „Neris“ vyriausiuoju technologu, po kurio laiko tapo skyriaus viršininku, gamyklos padalinio viršininko pavaduotoju. Jau atkūrus Nepriklausomybę, tapo „Neries“ gamyklos direktoriumi. Žmonės vertino, gerbė ir pasitikėjo Antanu.
Jis buvo tarp tų pirmųjų tremtinių, kurie dar 1988 m. vasarą suskato jungtis į organizaciją. Susikūrus „Tremtinio“ klubui, Antanas išrinktas į klubo tarybą. Susikūrus LPKT sąjungai, atskiruose miestuose ir miesteliuose pradėjo steigtis skyriai. Kurį laiką Antanas Jočys buvo Kauno skyriaus nariu, Šilainių poskyrio pirmininku, o 2007–2008 m. vadovavo visam Kauno filialui, įsitraukė ir į kitokią visuomeninę veiklą: grojo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestre „Ąžuolynas“, dainavo tremtinių chore „Ilgesys“. Atgimimo metu aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Antanas Jočys, būdamas LPKTS valdybos ar tarybos nariu, padėjo bendražygiams spręsti problemas. Apdovanotas I laipsnio žymeniu „Už nuopelnu Lietuvai“. Kai 2006 m. buvo minimos Vengrijos revoliucijos 50-osios metinės, Budapešte vyko Tarptautinės buvusių politinių kalinių ir komunizmo aukų asociacijos (Inter-ASSO) kongresas, kuriame dalyvavo Rytų ir Vidurio Europos valstybių atstovai. Tada LPKTS atstovavo Antanas Jočys kartu su tuometine Lietuvos Respublikos Seimo nare dr. Vanda Briediene (1932–1913).

Antanas Jočys spinduliavo gerumu ir tolerancija, nuoširdumu ir rūpestingumu. Jo šviesus žvilgsnis, rami išmintis, protingi patarimai ilgam išliks mūsų atmintyje ir širdyse... Tai – didelė netektis visai tremtinių šeimai ir jį pažinojusiems.

LPKTS Kauno filialas