LKPTS Alytaus filialo narių dėmesiui!

Spalio 4 d. (sekmadienį) 14 val. Šaulių namuose (Dariaus ir Girėno g. 10, Alytus) vyks LPKTS Alytaus filialo visuotinis susirinkimas. Jo metu bus aptarti nuveikti skyriaus darbai, numatytos gairės ateinantiems veiklos metams.
Po susirinkimo vyks koncertas, kurio metu dainuos buvusių tremtinių choras „Atmintis“, gros liaudiškos muzikos kapela „Smiltelė“, šoks Jaunimo centro tautinių šokių kolektyvas „Rūta“.
Nuoširdžiai kviečiame visus LPKTS filialo narius, jų vaikus, vaikaičius ir visus miesto bendruomenės narius aktyviai dalyvauti.
Informacija teikiama tel. 8 694 07 641.