LPKTS Telšių filialo narių dėmesiui

Lapkričio 24 d. (sekmadienį) 12 val. Telšių mažojoje bažnytėlėje melsimės už mirusius ir gyvus buvusius politinius kalinius, tremtinius, Laisvės kovų dalyvius.
Po šv. Mišių 13.30 val. Suaugusiųjų mokyklos salėje (S. Daukanto 17) įvyks ataskaitinis susirinkimas.

LPKTS Telšių filialo taryba