Kviečiame

Spalio 26 d. (šeštadienį) Anykščių r., Andrioniškyje įvyks paminklo Aukštaitijos apygardos partizanų vadui Antanui Slučkai-Šarūnui, žuvusiam 1949 m. spalio 28 d., šventinimas.
12 val. šv. Mišios Andrioniškio bažnyčioje.
13 val. paminėjimas prie paminklo.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

LPKTS Anykščių filialas