Atsiliepkite!

Ši vestuvių nuotrauka daryta apie 1957 metus. Mūsų, tremtinių, šeima tada gyveno Irkutsko srityje, Sujetichos gyvenvietėje. Namas buvo kraštinis, tad neretai žmonės užeidavo ko nors paklausti, pasiteirauti. Ši graži pora irgi pasibeldė į duris, norėdama sužinoti, kur rasti kunigą, mat jie norintys tuoktis... Aš su broliu Stanislovu palydėjom jaunuosius pas kunigą Antaną Bitvinską ir... netikėtai tapom vestuvių liudininkais.
Gal atpažins save ši jaunavedžių pora, prisimins vestuvių dieną ir visas aplinkybes?


Jonas Šleževičius, tel. 8 636 65 905, el. paštas: jonas.slezevicius@gmail.com