Dėmesio!

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ruošiasi išleisti rašytojo Stanislovo Abromavičiaus knygą „Vaikystė Sibiro toliuose“, parengtą pagal jau išleistas tris „Tremties vaikų“ knygas ir skirtą 4–6 klasių moksleiviams. Istorijos parašytos vaikams priimtina forma – per nutikimus, išgyventus įvykius, blogio ir gėrio supratimą. Jose pasakojama lietuvių tremties į Sibirą istorija, mokoma pagarbos tėvynei ir meilės lietuvių kalbai ir gimtajam kraštui.
Knygos bus dovanojamos visoms Lietuvos mokykloms.
Kreipiamės į mūsų skaitytojus ir geros valios žmones prašydami paramos planuojamai išleisti knygai. Taip pat toliau renkamos aukos „Tremties vaikai. Ketvirtajai knygai“. Aukojamas lėšas perveskite į DNB banke esančią Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos paramos sąskaitą Nr. LT86 4010 0425 0156 6754. Paskirties langelyje nurodykite, kuriai knygai aukojate.
Aukotojų pavardės bus spausdinamos „Tremtinyje“ ir knygoje aukotojų sąraše. Kiekvienam aukotojui bus padovanota po knygą.
Ačiū už jūsų gerumą.

LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė