Dėmesio!

Kreipiamės į mūsų skaitytojus ir geros valios žmones prašydami paramos planuojamai išleisti knygai „Tremties vaikai. Ketvirtoji knyga“. Aukojamas lėšas perveskite į DNB banke esančią Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos paramos sąskaitą Nr. LT86 4010 0425 0156 6754. Paskirties langelyje nurodykite, kuriai knygai aukojate.
Aukotojų pavardės bus spausdinamos „Tremtinyje“ ir knygoje aukotojų sąraše. Kiekvienam aukotojui bus padovanota po knygą.
Ačiū už jūsų gerumą.

LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė