Dėmesio!

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) 11 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g.19) šaukiamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas.
Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti.