Dėmesio!

Balandžio 7 d. (šeštadienį) Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19, Kaune) įvyks Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXV ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.

Darbotvarkė:
9–10.30 val. delegatų registracija.
10.30 val. suvažiavimo pradžia. Įnešamos vėliavos, Lietuvos himnas, malda, tylos minutė. Pirmininkaujančiųjų, sekretoriato tvirtinimas. Darbotvarkės, reglamento, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
10.55 val. suvažiavimo svečių pristatymas, svečių pasisakymai.
11.15 val. LPKTS pirmininko pranešimas.
11.30 val. LPKTS valdybos veiklos ataskaita. LPKTS metinė finansinė ataskaita.
11.45 val. Revizijos komisijos ataskaita.
11.50 val. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita.
11.55 val. pasisakymai dėl ataskaitų, LPKTS suvažiavimo nutarimų (Nr. 1, 2, 3) dėl ataskaitų tvirtinimas.
12.10 val. LPKTS valdymo organų rinkimai: LPKTS pirmininko rinkimai, kandidatų prisistatymas; LPKTS valdybos narių rinkimai, Revizijos komisijos narių rinkimai, Procedūrų ir etikos komisijos narių rinkimai.
12.25–13 val. pietų pertrauka (slaptas balsavimas).
13 val. muzikinė valandėlė.
13.30 val. diskusija, žinios iš filialų.
14 val. pareiškimai, rezoliucijos.
14.30 val. balsų skaičiavimo komisijos protokolų paskelbimas, LPKTS tarybos narių tvirtinimas (sąrašas reitinguotas tarybos posėdyje 2018.03.03).
14.45 val. naujai išrinkto LPKTS pirmininko kalba, LPKTS pirmininko pavaduotojų tvirtinimas.
15 val. vėliavų išnešimas.