Dėmesio! LPKTS suvažavimas!

Liepos 12 d. (sekmadienį) Raudondvario menų inkubatoriuje (Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.) vyks Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXVII suvažiavimas.
Kvota į suvažiavimą: nuo 30 mokančių nario mokestį – vienas delegatas. Filialai nepateikę delegatų į suvažiavimą sąrašo, arba norintieji tikslinti, gali tai padaryti iki liepos 1 d.
Suvažiavimo darbotvarkė:

10–11 val. delegatų registracija.

11 val. suvažiavimo pradžia.

11.15 val. suvažiavimo svečių pristatymas. Svečių pasisakymai.

11.30 val. LPKTS pirmininko pranešimas (dr. G. Rutkauskas).

11.45 val. LPKTS valdybos veiklos ataskaita. LPKTS metinė finansinė ataskaita (valdybos pirmininkė R. Duobaitė-Bumbulienė).

12 val. Revizijos komisijos ataskaita (komisijos pirmininkas V. Spraunis).

12.05 val. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita (komisijos pirmininkė E. Buitvydienė).

12.10 val. LPKTS suvažiavimo nutarimų (Nr. 1, 2, 3) dėl ataskaitų tvirtinimas.

12.20 val. LPKTS valdymo organų rinkimai (pirmininko, valdybos, Revizijos, Procedūrų ir etikos komisijų). Kandidatų pristatymas. Biuletenių tvirtinimas.

12.30–13.30 val. pietų pertrauka (slaptas balsavimas).

13.30 val. muzikinis sveikinimas.

14 val. Rezoliucijų tvirtinimas.

14.15 val. diskusija visais svarstytais klausimais.

14.45 val. Balsų skaičiavimo komisijos protokolų paskelbimas. Nutarimo Nr. 5 (dėl LPKTS valdybos veiklos tęstinumo) tvirtinimas.

15 val. naujai išrinkto LPKTS pirmininko kalba. LPKTS pirmininko pavaduotojų tvirtinimas. Baigiamasis žodis (LPKTS pirmininkas).

15.30 val. vėliavų išnešimas.
Delegatus kviečiame dalyvauti!