Klaipėdos PKTS susirinkimas

Balandžio 2 d. (sekmadienį) 15 val. Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto aktų salėje (Bijūnų g. 17) pakartotinai skelbiamas Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – konferencija.
Kviečiame aktyviai dalyvauti. Galėsite sumokėti nario mokestį ir užsisakyti „Tremtinį“. Turėkite nario pažymėjimą.