Kviečiame

Kovo 25 d. (pirmadienį) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia dalyvauti minėjime, skirtame 1949 m. kovo 25–28 d. trėmimo 70-osioms metinėms pažymėti.
12 val. šv. Mišios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10).
13 val. minėjimas ir susikaupimo valandėlė prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g.