Kviečiame

Liepos 4 d. (šeštadienį) kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės r., Vidiškių sen., Kadrėnų k.), įkurtame mons. Alfonso Svarinsko. Šventė skiriama kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms
11 val. partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse. Kalbės kun. N. Pipiras.
12 val. atminimo koplytstulpių, skirtų kardinolo V. Sladkevičiaus ir vyskupo kankinio V. Borisevičiaus atminimui, pašventinimas. Žodį tars vysk. J. Kauneckas ir kun. M. Talutis.
13 val. šv. Mišios. Pamokslą sakys kardinolas S. Tamkevičius. Giedos solistas M. Zimkus.

Šventės rėmėjai: kardinolas S. Tamkevičius, vyskupas J. Kauneckas, Ukmergės meras R. Janickas.