Kviečiame į minėjimą

Gegužės 27 d. (šeštadienį) Laukuvoje, Šilalės rajone, paminėsime 1941 m. tremtinės, gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-ąsias gimimo metines.
Konferencijos programa:
11 val. šv. Mišios Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje.
12.10 val. informacinės lentos prie nacionalizuoto 1951 m. tremtinių Stefanijos ir Juozo Milių namo (Eitvydaičių g. 7, Laukuva), kuriame gyveno atleista iš darbo Dalia Grinkevičiūtė, pristatymas (LGGRTC).
12.40 val. atstatytų kryžių „1941–1953 m. Laukuvos valsčiaus tremtinių atminimui“ šventinimas.
13.30 val. konferencija Laukuvos kultūros namuose (Tvenkinio g. 4, Laukuva).
14 val. „1941 m. trėmimai: aplinkybės, eiga ir likimai“ – dr. Marius Ėmužis, LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis istorikas.
14.15 val. „Dalios Grinkevičiūtės ginklas – tiesa“ – Teresė Birutė Burauskaitė, LGGRTC generalinė direktorė.
14.30 val. „Dalios Grinkevičiūtės atsiminimai: ką galėtų reikšti‚ daugiau negu literatūra?“ – Virginijus Gasiliūnas, LLTI bibliotekos Rankraštyno vedėjas.
14.45 val. „Dalios Grinkevičiūtės rašytinio paveldo paieškos ir sklaida“ – Jonas Markauskas, Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas.
15 val. „Leonardo Gutausko poemos apie Dalią Grinkevičiūtę „Veidrodis žiemą“ iliustravimas“ – Viktorija Daniliauskaitė, grafikė.
15.15 val. „Kaip Dalios Grinkevičiūtės liudijimą perskaito Leonardas Gutauskas?“ – dr. Gintarė Bernotienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja.
15.30 val. „Kuo Dalios Grinkevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros“ įdomūs šiandienos skaitytojui svetur?“ – Vytenė Muschick, vertėja.
15.45 val. diskusijos.
16 val. minėjimo – konferencijos uždarymas, bendravimas prie kavos puodelio.
Maloniai kviečiame dalyvauti.