Kviečiame į minėjimą

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro ,,Tremties varpai“ 30-mečio minėjimas.
Lapkričio 16 d. (penktadienį) 9 val. šv. Mišios už choro ,,Tremties varpai“ buvusius ir esančius choristus Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Lapkričio 17 d. (šeštadienį) 14 val. choro ,,Tremties varpai“ 30-mečio jubiliejinis koncertas Šiaulių r. Pavenčių mokykloje – daugiafunkciniame centre (Ventos g. 17, Kuršėnai).
Kviečiame dalyvauti.