Kviečiame

Spalio 2 d. (penktadienį) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia dalyvauti minėjime, skirtame 1951 m. spalio 2–3 d. 69-ųjų trėmimo metinėms pažymėti.
12 val. šv. Mišios Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10).
13 val. minėjimas ir susikaupimo valandėlė prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g.