Kviečiame dalyvauti konkurse „Mes – kolymiečiai“

Jei senelis ar močiutė, mama ar tėtis, o gal dėdė ar teta yra kalėję Kolymos lageriuose, kviečiame parašyti apie juos rašinį arba parengti vaizdo ar garso įrašą. Tai galėtų būti pokalbis su kolymiečiu, jo pasakotų atsiminimų apie gyvenimą Kolymoje, Lietuvoje detalė. Tai galėtų būti ir paties rašančiojo žvilgsnis į artimo žmogaus, kalėjusio Kolymos lageriuose, asmenybę ir atmintyje likę svarbūs bendravimo momentai.
Rašinių apimtis neribojama. Vaizdo ir garso įrašai – iki 30 minučių. Vaikų (iki 13 metų), jaunimo (14–30 metų), suaugusiųjų (nuo 31 metų) parengti kūriniai bus vertinami atskirai.
Maloniai kviečiame kūrybą teikti konkursui iki birželio 1 dienos el. paštu: valdyba@kolyma.lt arba įprastu paštu adresu: Kolymos bendrija, Kovo 11 g. 130a-33, 49385 Kaunas.
Laiške prašome nurodyti konkurso dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę. Jei kūrinys yra vaizdo ar garso įrašas, galite siųsti jį duomenų laikmenoje (diskelyje) arba el. paštu, arba pateikdami interneto nuorodą į kūrinį.
Laukiame jūsų kūrybos.

Kolymos politinių kalinių bendrijos valdyba, www.kolyma.lt