LPKTS Palangos filialo narių dėmesiui!

Kovo 3 d. (šeštadienį) 11 val. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje (Maironio g. 8) įvyks LPKTS Palangos filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.
Prašome visus narius būtinai dalyvauti. Jei nebus kvorumo ir susirinkimas neįvyks, pakartotinis įvyks kovo 17 d. (šeštadienį) 11 val. toje pačioje salėje.