LPKTS suvažiavimas

Balandžio 6 d. (šeštadienį) 10.30 val. Kauno įgulos karininkų ramovės salėje (A. Mickevičiaus g. 19) įvyks LPKTS suvažiavimas.
Registracija nuo 9.30 val.
Delegatus kviečiame dalyvauti.