Valdybos, tarybos narių ir filialų pirmininkų dėmesiui

Gruodžio 16 d. (šeštadienį) 10 val. LPKTS buveinėje (Laisvės al. 39, Kaune) įvyks LPKTS valdybos posėdis,
11 val. – LPKTS tarybos posėdis – konferencija „Sumuojame darbus, planuojame naujus“.
Valdybos, tarybos narius, filialų pirmininkus kviečiame dalyvauti.