Veiklos programa 2016 metams

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
VEIKLOS PROGRAMA
 2018 metams

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

Atsakingas

1.

LPKTS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Kaunas

2018.04.07

LPKTS valdyba, organizacinis komitetas

2

LPKTS tarybos posėdžiai

Kaunas

Kas 4 mėnesiai

LPKTS taryba, valdyba

3

LPKTS  valdybos posėdžiai

Kaunas

Kartą per mėnesį

valdybos pirmininkas

Tema „Kultūros paveldas – istorinė atmintis –

gyvoji istorija - kultūrinė veikla“

1.

Svarbiausių valstybinių švenčių  ir atmintinų dienų minėjimai:

Laisvės gynėjų diena

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Gedulo ir Vilties diena

 Lietuvos okupacijos pradžia

Valstybės diena

Juodojo kaspino diena

Kariuomenės diena

 

Visuose filialuose

 

 

Sausio 13

Vasario 16

Gegužės 20 d.

 

Kovo 11

Birželio 14

Birželio 15

Liepos 6

Rugpjūčio 23

Lapkričio 23

 

Filialų valdybos

2.

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Kruonio miškas

Vasario 15 d.

Kaišiadorių filialas

3.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimai

Visuose filialuose

 

Filialų valdybų pirmininkai

4.

LPKTS 30-mečio minėjimas

 

Kaunas

Spalio mėnuo

Organizacinė grupė

5.

Kalniškės mūšio minėjimas

Kalniškės miškas  Lazdijų r.

 

Lazdijų filialas

6.

Trėmimo operacijos „Pavasaris“ 70-ųjų metinių minėjimas. Žvakelių akcija „LIETUVA“

Visuose filialuose

Gegužės 21-22

Filialų valdybų pirmininkai

7.

Dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“

Šilalė

2017-06-15

Šilalės filialas

8.

Vasario 16-osios signatarų vietų (gimtinių, palaidojimo), susietų su signatarų veikla tvarkymas ir įamžinimas.

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

9.

1949 m. Vasario 16 dienos Partizanų Vadų Deklaracijos Signatarų ir  partizanų kautynių su okupantais vietų įamžinimas

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

10.

Žygiai  Algimanto ir Tauro   apygardų partizanų takais

 

Gegužė, rugsėjis

 

11.

Konferencijos „Laisvės kovų istorijos dėstymas mokyklose“

Apskrityse

Visus metus

Apskričių koordinatoriai

12.

Gyvosios istorijos pamokos mokiniams: konferencijos, pokalbiai, susitikimai,

Visuose filialuose

Nuolat

Filialų pirmininkai

13.

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“

Ariogala

Rugpjūčio  4 d.

Valdyba, org. komitetas

14.

Partizanų dainų festivalis

Druskininkai

Spalio mėn.

Druskininkų filialas

15

LPKTS Kūrėjų galerijos kūrimas

Kaunas

Visus metus

LPKTS valdyba

16

Pasodinti 1918 m. vasario 16 d. Signatarų parką

Žarasai

Pirmą pusmetį

Žarasų filialas

17

LPKTS Veiklos muziejaus eksponatų skaitmeninimas ir įkėlimas į LPKTS portalą

Kaunas

Nuolat

LPKTS valdyba, „Tremtinys“

18.

Akcija „Uždek žvakelę savo krašto Laisvės kovotojams“

Visuose filialuose

Lapkričio 1d.

Visuose filialuose

19.

Lentelių „Čia ilsisi Partizano Motina“ diegimo programos tęsimas.

Visuose filialuose

nuolat

LPKTS valdyba

20.

Tęsti savaitraščio Tremtinys skaitmeninimo programą.

 

nuolat

LPKTS valdyba,         „ Tremtinys“ redaktorė

Veikos programa patvirtinta LPKTS valdybos posėdyje 2018 m. sausį