Veiklos programa 2019 metams

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
VEIKLOS PROGRAMA
 2019 metams

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

 

Data

Atsakingas

1.

LPKTS ataskaitinis suvažiavimas

Kaunas

2019.04.06

LPKTS valdyba, organizacinis komitetas

2

LPKTS tarybos posėdžiai

Kaunas

Kas 4 mėnesiai

LPKTS taryba, valdyba

3

LPKTS  valdybos posėdžiai

Kaunas

Kartą per mėnesį

valdybos pirmininkas

                            Tema „Kultūros paveldas – istorinė atmintis – gyvoji istorija - kultūrinė veikla“

1.

Svarbiausių valstybinių švenčių  ir atmintinų dienų minėjimai:

Laisvės gynėjų diena

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Gedulo ir Vilties diena

 Lietuvos okupacijos pradžia

Valstybės diena

Juodojo kaspino diena

Kariuomenės diena

 

Visuose filialuose

 

 

Sausio 13

Vasario 16

Gegužės 20 d.

 

Kovo 11

Birželio 14

Birželio 15

Liepos 6

Rugpjūčio 23

Lapkričio 23

 

Filialų valdybos

2

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Kruonio miškas

Vasario 15 d.

Kaišiadorių filialas

3

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos 70-mečio minėjimas. Partizanų alėjos atidarymas

Kaunas

Vasario 16 d.

LPKTS  valdyba

4

Dalyvavimas Minaičiuose Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime

Minaičiai

Vasario 16 d.

Filialų valdybų pirmininkai

5

Inicijuoti Pilietiškumo pamokas mokyklose

Visuose filialuose

nuolat

LPKTS valdyba

6

Kalniškės mūšio minėjimas

Kalniškės miškas 

gegužė

Lazdijų filialas

7

Trėmimo operacijos „Priboj“ (Muša) 70-ųjų metinių minėjimas. Žvakelių akcija „LIETUVA“

Visuose filialuose

Kovo 25-26 d.d.

Filialų valdybų pirmininkai

8

Žygiai  Algimanto ir   Dainavos apygardų partizanų takais

Alytus,

Kupiškis

Gegužė, rugsėjis

Alytaus apskr. koordinatorius R. Požėra,

D. Dyrienė –filialo pirmininkė

9

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“

Ariogala

Rugpjūčio  3 d.

Valdyba, org. komitetas

10

Pirmųjų tremtinių palaikų grąžinimo į Lietuvą 30-metis.

Kėdainiai

Rugpjūtis

Tarybos pirmininkė V.V. Margevičienė

11

Baltijos kelio 30-mečio minėjimai

Visuose filialuose

Rugpjūtis

Filialų valdybų pirmininkai

12

Partizanų dainų festivalis

Druskininkai

Spalio mėn.

Druskininkų filialas

13

Vasario 16-osios signatarų vietų (gimtinių, palaidojimo), susietų su signatarų veikla tvarkymas ir įamžinimas.

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

14

1949 m. Vasario 16 dienos Partizanų Vadų Deklaracijos Signatarų ir  partizanų kautynių su okupantais vietų įamžinimas

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

15

Konferencijos „Laisvės kovų istorijos dėstymas mokyklose“

Apskrityse

Visus metus

Apskričių koordinatoriai

16

Gyvosios istorijos pamokos mokiniams: konferencijos, pokalbiai, susitikimai,

Visuose filialuose

Nuolat

Filialų valdybų pirmininkai

17

LPKTS Veiklos muziejaus eksponatų skaitmeninimas ir įkėlimas į LPKTS portalą

Kaunas

Nuolat

LPKTS valdyba, „Tremtinys“

18

Akcija „Uždek žvakelę savo krašto Laisvės kovotojams“

Visuose filialuose

Lapkričio 1d.

Visuose filialuose

19

Lentelių „Čia ilsisi Partizano Motina“ diegimo programos tęsimas.

Visuose filialuose

nuolat

LPKTS valdyba

 

Veikos programa patvirtinta LPKTS valdybos posėdyje 2019 m. sausį