Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXX suvažiavimas

Balandžio 1 d. (šeštadienį) Lietuvos karininkų ramovėje (Mickevičiaus g. 19, Kaune) įvyks Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXX suvažiavimas.

Suvažiavimo darbotvarkės projektas:

10–11 val. delegatų registracija.

11.00 val. suvažiavimo pradžia (LPKTS pirmininkas dr. G. Rutkauskas). Vėliavų įnešimas, himnas. Malda (kardinolas Sigitas Tamkevičius). Tylos minutė. Gėlių išnešimas prie Laisvės paminklo, Nežinomo kareivio kapo, paminklo „Partizanų motinoms“ ir kryžiaus E. Fryko gatvėje.

11.20 val. sveikinimas Kauno mišraus choro „Saliuto“ (vadovė Ramutė Štreimikytė).

11.40 val. pirmininkaujančiųjų, sekretoriato rinkimai (dr. G. Rutkauskas).

11.45 val. Žymenų „Už nuopelnus Lietuvai“ įteikimas (dr. G. Rutkauskas).

11.50 val. dalyvių skaičiaus, kvorumo paskelbimas. Darbotvarkės, reglamento tvirtinimas (pirmininkaujantys).

11.55 val. suvažiavimo svečių pristatymas. Svečių pasisakymai (pirmininkaujantys).

12.15 val. LPKTS pirmininko pranešimas (dr. G. Rutkauskas).

12.25 val. LPKTS valdybos veiklos ataskaita. LPKTS metinė finansinė ataskaita (valdybos pirmininkas V. Sungaila).

12.40 val. Revizijos komisijos ataskaita (Eugenija Tarbūnaitė).

12.45 val. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita (Irena Vaišnorienė).

12.50 val. Pasisakymai dėl ataskaitų.

13.00 val. LPKTS suvažiavimo nutarimų (Nr. 1, 2, 3) dėl ataskaitų tvirtinimas.

13.10 val. Rezoliucijos. Diskusija dėl rezoliucijų, rezoliucijų tvirtinimas (dr. G. Rutkauskas).

13.30 val. filialų atstovų pasisakymai.

13.50 val. suvažiavimo uždarymas, baigiamasis žodis (dr. G. Rutkauskas).

14.10 val. vėliavų išnešimas.

14.15 val. pokalbiai ir diskusijos prie arbatėlės LPKTS salėje.

Kalbų trukmė (jeigu suvažiavimas nenusprendžia kitaip): pranešimai svarbiausiais klausimais – iki 15 min., pranešimai antraeiliais klausimais – iki 7 min., pasisakymai diskusijose – iki 3 min., klausimai – iki 1 min., atsakymai – iki 2 min.