Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXXI suvažiavimas

Balandžio 6 d. (šeštadienį) Kauno karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaune) įvyks Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXXI suvažiavimas.
Suvažiavimo darbotvarkės projektas:
10–11 val. Delegatų registracija.
11 val. Suvažiavimo pradžia (LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas). Įnešamos vėliavos. Lietuvos himnas.
11.15 val. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus sveikinimas. Tylos minutė.
11.30 val. Pirmininkaujančių, sekretoriato rinkimai (LPKTS pirmininkas dr. G. Rutkauskas).
11.35 val. Dalyvių skaičiaus, kvorumo paskelbimas. Darbotvarkės, reglamento tvirtinimas (pirmininkaujantys).
11.45 val. Suvažiavimo svečių pristatymas. Svečių pasisakymai (pirmininkaujantys).
12.15 val. LPKTS pirmininko pranešimas (dr. G. Rutkauskas).
12.30 val. LPKTS valdybos veiklos ataskaita (valdybos pirmininkas V. Sungaila). LPKTS metinė finansinė ataskaita (valdybos pirmininkas V. Sungaila).
12.50 val. Revizijos komisijos ataskaita (Eugenija Tarbūnaitė).
13.00 val. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita (Irena Vaišnorienė).
13.10 val. Pasisakymai dėl ataskaitų.
13.20 val. LPKTS suvažiavimo nutarimų (Nr. 1, 2, 3) dėl ataskaitų tvirtinimas.
13.40 val. Rezoliucijos. Diskusija dėl rezoliucijų, rezoliucijų tvirtinimas ( dr. G. Rutkauskas).
14.00 val. Filialų atstovų pasisakymai.
14.20 val. Suvažiavimo uždarymas, baigiamasis žodis (dr. G. Rutkauskas).
14.30 val. Vėliavų išnešimas.
14.35 val. Pokalbiai ir diskusijos prie arbatos LPKTS salėje.