Atsiliepkite!

Gal kas iš skaitytojų atpažins ne tik tris partizanų vadus, kurie nurodyti, bet ir rinktinės apsaugos būrio partizanus.
Nuotrauka gali būti fotografuota 1947 m. pabaigoje–1948 m. pradžioje. Kovo 6 d. keturi iš jų žuvo. Tarp jų gali būti šie partizanai: Jūreivis – Stasys Norušis (Naruševičius), Žaibas – Viktoras Petraitis, Bijūnas – Jonas Nacys (Nacas), Mindaugas, Angis – Antanas Bakutis, Ąžuolas – Juozas Keparutis.
Nuoširdžiai dėkojame žmonėms, kurie praneš redakcijai, atpažintų partizanų vardus ir pavardes. Jūs užpildysite didelę istorinės neteisybės spragą – atpažinsite savo kovotojus už visų mūsų laisvę, už dabartį ir ateitį.

Aurelijus Noruševičius