Atsiliepkite!

Prašome atsiliepti kapitono Kazio ir Reginos Kasperavičių dukters Danutės (?) palikuonis.
Prosenelis Jurgis ir Marijona turėjo 11 vaikų. 10 vaikas Kazimieras, knygnešys, buvo Pagramančio bažnyčios zakristijonas ir prižiūrėjo pamestinukų vaikų prieglaudą, vėliau dėl caro persekiojimo persikėlė į Kaltinėnus. Čia su žmona Elena Vitkevičiūte (gimusia 1877 m. – ?) užaugino tris sūnus.
Vyriausiasis sūnus Kazys (1898–1942) tarnavo Algirdo pulke, Kaune (iš „Lietuvos karžygiai“ knygos 7 t. 369 p., su klaida). Turi būti Kazys, sūnus Kazimiero, senelis Jurgis. Kiek man tėvas Albinas pasakojo, kad kapitonas Kazys buvo nukankintas Kalinino (Tverės) kalėjime (mirė iš bado).
Antrasis sūnus Jonas Šiauliuose buvo žinomas veterinaras, 1940 m. išvežtas į Sibirą. Likimas nežinomas. (Lyg pas žmonos giminaičius paliko sūnų Kazimierą?)
Trečiasis sūnus Benediktas iš Karklėnų su šeima persikėlė prie Šiaulių (į Liepuonius), užaugino šešis vaikus: Eleną, Praną, Antaniną, Joną, Juozapą, Petrą. Deja, Elenos, Jono, Petro nei vaikai, nei anūkai apie dėdžių likimus nieko nežino.
Norėčiau, kad atsilieptų Kazio ir Reginos šeimos giminaičiai. Žmonos Reginos giminės gyveno netoli Marijampolės.
Rašykite Eduardui Kasperavičiui, Veterinarijos g. 19-2, Klaipėda; tel. +370 685 26 017.


Nuotr. Brolėnui Albinui nuo Kazio ir Renės. 1937 metai