Dėmesio!

Jau išleista knygos „Tremties vaikai“ 4 dalis. Dėkojame už jūsų istorijas ir aukas.
Planuojama išleisti „Tremties vaikų“ istorijų rinktinę anglų kalba. Knyga jau ruošiama, tačiau lėšų dar trūksta. Norinčiuosius padėti kviečiame aukoti.
Sąskaitos Nr. LT86 4010 0425 0156 6754.
Būsime labai dėkingi.

LPKTS valdyba