Dėmesio Klaipėdos PKT sąjungos nariams!

Balandžio 2 d. (sekmadienį) 14 val. skelbiamas pakartotinis Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas su ta pačia darbotvarke Klaipėdos PKT sąjungos buveinėje, neįvykus kovo 12-ąją skelbtajam dėl kvorumo trūkumo. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Klaipėdos PKTS valdyba