Dėmesio LPKTS Radviliškio filialo nariams!

Gegužės 25 d. (šeštadienį) 11 val. Radviliškio greitosios medicinos pagalbos salėje (Gedimino g. 9) įvyks LPKTS Radviliškio filialo metinis ataskaitinis susirinkimas. Jeigu dėl kvorumo šis susirinkimas neįvyktų, pakartotinas susirinkimas su ta pačia darbotvarke ir toje pačioje vietoje vyktų birželio 8 d. 11 val.
Išklausysime filialo valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitų. Aptarsime filialo reikalus.
Galėsite sumokėti nario mokestį.
Pabendrausime prie puodelio arbatos. Koncertuos buvusių tremtinių choras „Versmė“.

LPKTS Radviliškio filialo valdyba