Istorijos atgarsiai Merkio krante

Stebint besikeičiančią tarptautinio saugumo situaciją ir karines grėsmes mūsų regione, aiškiai agresyvėjant mūsų valstybės rytinei kaimynei, gyvenant vykstančio karo Ukrainoje akivaizdoje, vėl iš naujo turime įvertinti mūsų valstybės nepriklausomybės ir laisvės kovų svarbą ir jų prasmę, pokario partizaninio pasipriešinimo teisinę ir istorinę reikšmę šių dienų Lietuvos valstybės egzistavimui bei įamžinti Lietuvos laivės kovotojų istoriškai neįkainojamą veiklą. Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras planavo šiais metais atnaujinti jo sodyboje išlikusią Dainavos apygardos partizanų vadų J.Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ramanausko-Vanago vadavietę. Deja, šio sumanymo jis nebespėjo įvykdyti, nes 2021m. lapkričio 23 d. išėjo Anapilin.
Džiaugiuosi, kad jo norą pavyko įgyvendinti man. Todėl labai kviečiu Liepos 23 d. į Kasčiūnų kaimą, partizano Juozo Jakavonio - Tigro sodybą, kur įvyks renginys „Istorijos atgarsiai Merkio krante“. Renginio metu bus atidaryta ir pašventinta atnaujinta Dainavos apygardos partizanų vadų A. Ramanausko – Vanago ir J. Vitkaus – Kazimieraičio vadavietė (arch. prof. Gintaras Čaikauskas), įvyks dokumentinio filmo apie partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą premjera (režisierius Valdas Babaliauskas), koncertuos atlikėjai, bus vaišinama kareiviška koše ir arbata.

PROGRAMA
14.00-15.00 val. Dalyvių registracija, partizaninio judėjimo eksponatų ir dokumentų paroda, skambant Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choro „Laisvė“ atliekamomis dainomis.
15.00 val. Dainavos apygardos partizanų vadų J. Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ramanausko-Vanago vadavietės atidarymo ceremonija.
15.30 val. Partizanų dainas atliks operos solistai Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, solistė Agnė Sabulytė, smuikininkė Vilija Pranskienė, Vilniaus įgulos karininkų Ramovės vyrų choras „Aidas“.
16.30 val. Dokumentinio filmo „Juozas Jakavonis-Tigras“ premjera.
18:00 val. Grupės „Thundertale“ koncertas, kareiviška košė ir arbata.

Renginį organizuoja Partizano Juozo Jakavonio-Tigro labdaros ir paramos fondas
Projekto vadovė: Miglė Rukštelytė
Renginį remia LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir privatūs rėmėjai.

Angelė Jakavonytė
P.S. Prašome nepamišti pasiimti lietpaltį ar apsiaustą nuo lietaus.