Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių dėmesiui!

Liepos 31 d. (šeštadienį) 16 val. Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto aktų salėje (Bijūnų g. 17) įvyks Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – konferencija. Bus galima susimokėti nario mokestį ir užsisakyti ,,Tremtinį“.
Registracijos pradžia 15 val. Įėjimas su apsauginėmis kaukėmis.
Nesant kvorumo, pakartotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – konferencija įvyks su neįvykusio susirinkimo darbotvarke, ten pat, rugpjūčio 14 d., 16 val.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.