Kviečiame į konferenciją

Birželio 9 d. (penktadienį) 15 val. TS-LKD Šiaulių skyrius, LPKTS Šiaulių filialas, LPKTB Šiaulių ir Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriai kviečia į šešioliktąją mokslinę-praktinę konferenciją „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“ – tremtis ir rezistencija, karas Ukrainoje ir vienybė bei patriotizmas – būkime pasiruošę ginti savo Tėvynę. Konferencija vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186).
Pirmoje dalyje: svečių pristatymas, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimo žodis; dainuos choras „Tremtinys“ (vad. Romaldas Pečeliūnas) ir Šiaulių Juventos progimnazijos skudutininkų ansamblis „Sinkotė“ (vad. Edita Šliauterienė). Pranešimus skaitys: Laurynas Kasčiūnas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas; Arūnas Bubnys, LGGRTC gen. direktorius; Martynas Šiurkus, TS-LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas; Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys.
Antroje dalyje kalbės: LPKTS Šiaulių filialo atstovas Valentinas Kemėšis; LPKTB Šiaulių skyriaus pirmininkė Elzbieta Bagdonienė; Šiaulių bajorė Diana Valskienė; Šiaulių krašto bajorų vadovė Aneta Koryznė; TS-LKD Šiaulių r. skyriaus pirmininkas Jonas Novogreckis; svečiai.
Pabaigoje koncertuos Šiaulių choras „Tremtinys“.
Konferencijos organizatoriai – Jonas Bartkus ir Romualdas Baltutis. Kontaktai: tel. +370 687 71 716, el. paštas paupariai@gmail.com; tel. +370 618 72 785, el. paštas cingusr@gmail.com.