Kviečiame į minėjimą

Gegužės 30 d. (antradienį) 11 val. Šimkaičių girioje prie vadavietės-bunkerio Prezidento, generolo, LLKS tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto suėmimo metinių minėjimas.
Organizatoriai: LPKTS, EKC Vadžgirio skyrius, Vadžgirio muzikos mylėtoju klubas „Mūza“. Informaciniai partneriai: „Mūsų laikas“ ir „Šviesa“.