Kviečiame į mokslinę-praktinę konferenciją LR Seime

Lapkričio 17 d. 9 val. Lietuvos Respublikos Seime vyks mokslinė-praktinė konferencija „REZISTENCIJOS IR TREMČIŲ FENOMENO VERTINIMAS ŠIANDIENOS LIETUVOS MODERNYBĖS KULTŪROJE“.

Konferencijos temos:
„Istorinis, moralinis, teisinis pokario rezistencijos ir tremčių vertinimas nūdienos Europinės kultūros kontekste“;
„Socialinis-ekonominis nukentėjusiųjų asmenų nuo sovietinės agresijos šiuolaikinis vertinimas“;
„Sovietinio genocido Lietuvoje ypatumai šiuolaikinio karo Ukrainoje atveju“;
„Istorinės laisvės kovų atminties Lietuvoje ir pasaulyje aspektas“;
„Kartų konsolidacijos problema kaip istorinės atminties išsaugojimo būtinybė“;
„Desovietizacijos raida kaip istorinio teisingumo įgyvendinimo aspektas“.

Konferencijos organizatoriai – LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, LPKTS Vilniaus skyrius, LGGRTC.

Iki spalio 10 d. – dalyvio registracija; pranešimo ir (ar) straipsnio pavadinimo, santraukos (iki 500 žodžių) ir (ar) straipsnio pateikimas. Siųsti konferencijos koordinatoriui: prof. dr. Jonui Jakaičiui, LPKTS Vilniaus sk. vadovui, e.paštu jakaitis.jonas@gmail.com; vilnius.lpkts@gmail.com; teirautis tel. +370 698 77 781.
Iki spalio 20 d. bus atsakyta dalyviams ir (ar) straipsnių autoriams dėl registracijos ir pranešimų.
Iki lapkričio 10 d. – kvietimai konferencijos dalyviams.

Norintiesiems prisidėti prie forumo organizavimo piniginėmis aukomis sąskaita „Luminor“ banke LT86 4010 0425 0156 6754.

Forumo mokslo komitetas/organizacinė grupė:
dr. Arūnas Bubnys, mokslo komiteto narys (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius),
Ch. Dietrich, org. grupės narys (Berlynas, Vokietija; Tarptautinės buvusių politinių kalinių ir komunizmo aukų asociacijos prezidentas („Inter-Asso“)),
prof. dr. Jonas Jakaitis, mokslo komiteto koordinatorius-pirmininkas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus vadovas),
Rasa Juknevičienė, politikė (Europos parlamentas),
dr. Raimundas Kaminskas, mokslo komiteto narys (LGGRTC),
Tomas Kašėta, org. grupės narys, istorikas (LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija,
Paulė Kuzmickienė, politikė (LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė),
dr. Gvidas Rutkauskas, mokslo komiteto narys (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas),
Edvardas Strončikas, org. grupės narys (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyrius),
Vladas Sungaila, org. grupės koordinatorius, pirmininkas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas),
Pranas Ulozas, org. grupės narys (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas),
dr. W. Christian Fuchs, mokslo komiteto narys (Berlynas, Vokietija; Tarptautinė buvusių politinių kalinių ir komunizmo aukų asociacija „Inter-Asso“).