Kviečiame į susitikimą

Gegužės 27 d. (šeštadienį) 10 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus aukojamos šv. Mišios už LPKTS Panevėžio filialo buvusius tremtinius, politinius kalinius, partizanus. Po šv. Mišių Katedros parapijos salėje buvusių tremtinių susitikimas, pokalbiai prie arbatos. Renginys skirtas trėmimo 75-mečiui. Kviečiame dalyvauti.

LPKTS Panevėžio filialo taryba