Kviečiame

Liepos 17 d. (šeštadienį) kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri įvyks Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, įkurtame mons. Alfonso Svarinsko (Ukmergės r., Vidiškių sen., Kadrėnų k.).
11 val. – partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse.
12 val. atminimo koplytstulpių, skirtų arkiv. Julijono Steponavičiaus (110-osios metinės ir 30-ies metų po mirties) ir vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus (sušaudytas prieš 75-erius metus) atminimui, pašventinimas.
13 val. – šv. Mišios. Pamokslą sakys vysk. Eugenijus Bartulis. Giedos solistas Mindaugas Zimkus.
Šventės rėmėjai: kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, vysk. Eugenijus Bartulis, Ukmergės meras Rolandas Janickas.