LPKTS Rokiškio filialo narių dėmesiui!

Rugsėjo 12 d. (sekmadienį) 11 val. Rokiškio Šv. Mato Evangeliko bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius buvusius tremtinius, partizanus, politinius kalinius. Po šv. Mišių Parapijos namuose vyks ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Maloniai kviečiame dalyvauti.

LPKTS Rokiškio filialas