Susitikime dainų šventėje Kryžkalnyje

Praėjusią savaitę Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas ir LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila mero Andriaus Bautronio kvietimu lankėsi Raseinių rajono savivaldybėje. Buvo aptarti svarbūs pasiruošimo darbai, artėjant 15-ajai respublikinei buvusių politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventei „Leiskit į Tėvynę“.
Ši šventė vykdavo kas dveji metai, vis kitame mieste. Dalyvaudavo gausus būrys choristų, skambėdavo gražiausi lietuvių kompozitorių  kūriniai, atvykdavo daug skambią dainą ir šokį mylinčių buvusių tremtinių ir miesto svečių. Deja, pandemija sutrukdė šiai gražiai tradicijai ir ketverius metus dainų šventės nebuvo.
Šįmet dainų ir poezijos mylėtojai, chorų dalyviai bei visi, tremties kančias patyrę žmonės iš visos Lietuvos, yra kviečiami susitikti Lietuvos partizanų memoriale, Kryžkalnyje, Raseinių rajone, birželio 12 d. (sekmadienį) 12 valandą. Chorų vadovai, kuriems reikia raštų dėl transporto, kreipiasi į LPKTS sekretoriatą, parašydami Julytei Jurgelevičienei. Kviečiame atvykti su filialų ir chorų vėliavomis.