Laisvės kovų archyvas Nr. 41

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 41. Žurnale supažindinama su partizaninės kovos įvykiais skirtinguose Lietuvos kraštuose (Kalniškės mūšis). Pažvelgiama į konkrečių partizanų ir jų šeimų likimus (pokari Pašilės krašte). Straipsniai prašyti remiantis archyvine medžiaga, įvykių dalyvių liudijimais. Taip pat aprašomas konkrečios tremtinių šeimos gyvenimas Sibire (Martišių šeimos tremtiniai). 2008. 192 p.

3,00 €