Skelbimai

2020-05-02

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 procento pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 procentai), politinėms partijoms – iki 0,6... Plačiau...

2020-05-01

Jau išleista knygos „Tremties vaikai“ 4 dalis. Dėkojame už jūsų istorijas ir aukas.
Planuojama išleisti „Tremties vaikų“...
Plačiau...

2020-04-02

Rasti dokumentai: gimimo liudijimai, pradžios mokyklos baigimo pažymėjimai, taip pat ir 11 fotografijų. Šis turtas priklausė Vadoklių valsč. Miliešiškių k. gyventojams TUMŠIAMS: Jonui, Viktorui, Simonui ir Petrui, buvusiems Vyties apygardos Keciorio... Plačiau...

2020-03-21

Kovo 21 d. (šeštadienį) Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaune) vyks Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXVII suvažiavimas.
Kvota į suvažiavimą: nuo 30 mokančių...
Plačiau...

2020-03-11

Kandidatus į LPKTS pirmininkus, valdybą, Revizijos bei Procedūrų ir etikos komisijas teikti iki kovo 5 dienos. Teikiant kandidatūrą nurodyti: vardą, pavardę, gimimo metus, išsilavinimą, pareigas LPKTS, darbinę veiklą (jei dirba).

Kandidatų į valdybą teikti ne daugiau kaip 5 iš vieno filialo (LPKTS valdybos sprendimas), į Revizijos,... Plačiau...