Skelbimai

2019-11-28

Lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) 16 val. LPKTS Kauno filialas kviečia į renginį, skirtą LLKS tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto... Plačiau...

2019-11-24

Lapkričio 24 d. (sekmadienį) 12 val. Telšių mažojoje bažnytėlėje melsimės už mirusius ir gyvus buvusius politinius kalinius, tremtinius, Laisvės kovų dalyvius.
Po šv. Mišių 13.30 val. Suaugusiųjų mokyklos salėje (S. Daukanto 17)...
Plačiau...

2019-11-22

Lietuvos kariuomenės dienos proga nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pašventinant LGGRTC Atminimo ženklą, skirtą Lietuvos karių – Laisvės kovotojų – Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Stasio Lukšos-Tautvydo ir Birutės rinktinės... Plačiau...

2019-11-14

Lapkričio 14 d. (ketvirtadienį) 17 val. LPKTS buveinėje (Laisvės al. 39) vyks TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos Kauno skyrių konferencija.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

Plačiau...
2019-02-28

LPKTS Radviliškio filialo buveinė išsikėlė į naujas patalpas:
Gedimino g. 9, Radviliškis (Greitosios medicinos pagalbos pastate).
Teirautis tel. (8 422) 57 161, (8 422) 54 515, 8 606 87 562.

Plačiau...