„Laisvės kovos 1944-1953 metais“. Sudarė Dalia Kuodytė, Algis Kašėta. Lietuvos kovų ir kančių istorija - dokumentų rinkinys. 1996. 628 p.

2,17 €