Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis

LPKTS 2021 metais, pasitinkant svarbias Valstybės nepriklausomybės datas, Juozo Lukšos Daumanto metus, išleido unikalų dokumentą "Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis." Dokumentas spausdinamas pirmą kartą. Išleido Pasaulio lietuvių centro leidykla.

3,00 €