Priešinantis sovietizmo restauracijai

„Priešinantis sovietizmo restauracijai“. Povilas Jakučionis. Dr.P.Jakučionio, buvusio pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvio, politinio kalinio, LR Seimo nario, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovo, pasisakymų Seimo plenariniuose posėdžiuose, pranešimų konferencijose ir politinių organizacijų renginiuose rinktinė. 2014. 343p.

6,00 €