„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 37. Atsiminimai, liudijimai. Pasipriešinimas, lageriai, tremtis. 2005. 256 p.

1,01 €