Komisijos

Revizijos komisija
 

Pirmininkas:
Vaclovas SPRAUNIS
Tel. 8 600 48 585

Nariai:

Regina KAZLAUSKIENĖ
Tel. 8 601 81 198,
El. paštas regina@gmail.com

Audronė LAZDAUSKIENĖ
Tel. 8 699 84 884
El. paštas audrone@prienai.lt

Stasė MALINAUSKIENĖ
Tel. (8 5) 277 1618
El. paštas malinauskiene@gmail.com

Andriejus URBELIS
Tel. 8 678 87 837, (8 315) 43 461

 

Procedūrų ir etikos komisija

Pirmininkė:
Eugenija BUITVYDIENĖ
Tel. 8 684 95 607

Nariai:

Milda KRASNICKIENĖ
Tel. 8 657 52 001

Ona PILKAUSKIENĖ
Tel. 8 673 36 760

Elvyra VALIUKAITĖ
Tel. 8 600 05 764

Elena VISMANTIENĖ
Tel. 8 600 15 509