Komisijos

Revizijos komisija
 

Pirmininkas:
Vaclovas SPRAUNIS (Kaunas)
Tel. (8 37) 453 667 n., 8 610 48 585

Nariai:

Zigmas BARTKUS (Alytus)
Tel. 8 610 80 896, 8 315 33432

Regina KAZLAUSKIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 601 81 198,
El. paštas regina@gmail.com

Lilija KUTRAITĖ (Panevėžys)
Tel. 8 674 54 559

Stasė MALINAUSKIENĖ (Vilnius)
Tel. (8 5) 277 1618
El. paštas malinauskiene@gmail.com

 

Procedūrų ir etikos komisija

Pirmininkė:
Eugenija BUITVYDIENĖ (Šiauliai)
Tel. 8 684 95 607

Nariai:

Petrutė KRIČINIENĖ (Alytus)
Tel. 8 612 24 655

Ona KUSKIENĖ (Šilutė)
Tel. 8 673 36 760

Vanda VERTELKIENĖ (Vilnius)
Tel. 8 650 46 014

Elena VISMANTIENĖ (Šilalė)
Tel. 8 600 15 509