„Paslaptingiausia žmonijos mįslė“

„Paslaptingiausia žmonijos mįslė“. A. Statkevičius. Įminti Gėrio mįslę - vadinasi, rasti Tiesą. Išsprendus Gėrio problemą, autoriaus nuomone, išsispręstų visos kitos socialinės žmonijos problemos. Autoriaus sukurta Visuotinio gėrio schema - stabilus žmogaus ir visuomenės normalaus gyvenimo modelis. 1992. 64 p.

0,50 €