Skelbimai

2023-06-16

Birželio 16 d. (penktadienį) ... Plačiau...

2023-06-09

Birželio 9 d. (penktadienį) 15 val. TS-LKD Šiaulių skyrius, LPKTS Šiaulių filialas, LPKTB Šiaulių ir Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriai kviečia į šešioliktąją mokslinę-praktinę konferenciją „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“ – tremtis ir... Plačiau...

2023-05-31

Gegužės 31 d. (trečiadienį) Antano Lukšos 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo programa:
10 val. gėlių padėjimas Antano Lukšos Amžinojo poilsio vietoje, Prienų r., Veiverių „Skausmo“ kalnelyje;
12 val. šv. Mišių aukojimas ir...
Plačiau...

2023-05-30

Gegužės 30 d. (antradienį) 11 val. Šimkaičių girioje prie vadavietės-bunkerio Prezidento, generolo, LLKS tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto suėmimo metinių minėjimas.
Organizatoriai: LPKTS, EKC Vadžgirio skyrius,...
Plačiau...

2023-05-27

Gegužės 27 d. (šeštadienį) 10 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus aukojamos šv. Mišios už LPKTS Panevėžio filialo buvusius tremtinius, politinius kalinius, partizanus. Po šv. Mišių Katedros parapijos salėje buvusių tremtinių susitikimas,... Plačiau...