Jaunesniosios kartos sąskrydis-2017

LPKTS Jaunesniosios kartos sąskrydžiai rengiami nuo 2002 m. Pirmasis sąskrydis įvyko Pakruojo rajone, Kreivakiškio dvare. Dabar organizuojamas vis kitoje Lietuvos vietovėje.

LPKTS jaunesniosios kartos sąskrydis vyko Ukmergėje

Praėjusį savaitgalį, kai visa Lietuva šventė Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Ukmergėje ta proga vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos sąskrydis.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kurias aukojo dekanas kunigas Vaidas Bartkus. Su pasididžiavimu apie lietuvių Laisvės kovas, tikėjimą ir viltį pamokslo metu kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, pabrėžęs, kad Lietuva nepasidavė nė vienu gyvenimo laikotarpiu. „Galvodamas apie visas lietuvių kovas, labai didžiuojuosi jumis. Tik pažvelkit – lietuviai visada kovojo už savo Laisvę ir niekada nepriėmė prievarta brukamų dalykų. Kai caras uždraudė kalbą, lietuviai nepasidavė, o 1918 metais, atkūrus Lietuvos valstybę, jau kitą dieną reikėjo gintis nuo priešų iš visų pusių. Partizanai, pasirinkdami kovos kelią, žinojo, kad bus niekinami miesto aikštėse, pelkėse, žvyrduobėse, tačiau ėjo, kovojo, tikėjo. Didžiuojuosi jumis, kovojusiais už laisvę, tikėjusiais ja ir nepasidavusiais“, – sakė vyskupas J. Kauneckas.
Pasibaigus šv. Mišioms ir sugiedojus himną, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas pakvietė tylos minute pagerbti žuvusius Laisvės kovų dalyvius. LPKTS Ukmergės filialo, monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo bendrijos atstovai ir choras „Tremtinys“ išnešė gėles į Dukstynų kapines pagerbti partizanų ir tremtinių atminimą.

Sąskrydžio dalyviai iš Alytaus, Kauno, Kuršėnų, Vilniaus, Panevėžio, Širvintų, Telšių ir Ukmergės su LPKTS ir filialų vėliavomis, LR Seimo nariai, miesto vadovai, taip pat gausus būrys šaulių su Ukmergės meno mokyklos orkestru ir jo vadovu Ričardu Kamarausku priešaky iškilminga eisena vaizdingomis miesto gatvėmis pajudėjo į Ukmergės sporto centro stadioną. Čia skambant orkestrui bei šokant futbolo šokių grupei G-stars, prie scenos išrikiuojamos vėliavos. Renginio vedėja Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkė ir jaunoji šaulė Gabija Daunoravičiūtė pristatė svečius ir organizatorius – tai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ir Ukmergės rajono savivaldybė, jiems talkino Lietuvos kariuomenė, Lietuvos šaulių sąjunga.

Šventės pradžią paskelbė Lietuvos kariuomenės karių trys garbės salvės, skirtos Tėvynei Lietuvai, tremtiniams, politiniams kaliniams bei Laisvės kovotojams ir Ukmergės krašto partizanams. Sveikinimo žodį tarė sąskrydį priėmusios Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, pasidžiaugęs buvusių tremtinių ir jaunosios kartos apsilankymu jų krašte; LPKTS pirmininkas dr. G. Rutkauskas padėkojo miesto vadovybei už sąskrydžiui skirtą vietą ir pagalbą jam ruošiantis. LR Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, sveikindama susirinkusiuosius, pabrėžė šios šventės prasmę: „Labai svarbu, kad šią Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventę minime kartu su jaunimu“. Kalbėjo Linas Kavaliauskas, laikinai einantis Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Ukmergės 1002-osios šaulių kuopos vado pareigas.

Sąskrydžio svečiams ir dalyviams gražių akimirkų, skambių dainų ir šventišką nuotaiką dovanojo Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo „Riešutėliai“ jaunučių grupė (vadovė R. Radzevičienė), Ukmergės kultūros centro mišrus buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vad. J. Juodienė), Ukmergės kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Vilkmergė“ (vad. R. Zabielienė). Kai UKC Siesikų filialo liaudiškos muzikos kapelos   „Vieversa“ (vad. K. Motiejūnas) vyrai traukė partizaniškas dainas, prieš akis iškilo lietuviško kaimo vaizdai, širdį spaudė žodžiai apie mirtį, meilę, Tėvynę, viltį sugrįžti... O grojant valsą, neišlaikė mūsų senjorai – ir čia pat žolėje sukosi poromis.

Išsamų pranešimą apie didžiąją Lietuvos tragediją – trėmimus perskaitė Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas Raimundas Ramanauskas, apie partizaninį karą kalbėjo Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas, šaulys Andrius Bautronis. Norintieji pasislėpti nuo skaisčios saulės galėjo užsukti į sporto salę ir pasižiūrėti dokumentinį filmą „Misija Sibiras 16“. Ten skaidres su vaizdais iš ekspedicijos po Igarką rodė ir pasakojo vilnietis istorijos mokytojas Vaidotas Steponavičius. Besidominčiųjų karo technika laukė klubas „Miško broliai“, buvo galima susipažinti su karine ekipuote, ginklais ir kariška estafete. Kareiviška koše vaišino LPKTS, o ją išdalyti padėjo Ukmergės šauliai.

Kol šventės dalyviai klausėsi nuotaikingo koncerto, stadione ir jo prieigose aktyviai vyko sportinės varžybos, kurios yra neatsiejama Jaunesniosios kartos sąskrydžio dalis. Krepšinio, tinklinio, futbolo, virvės traukimo ir linksmojoje estafetėje dalyvavo gimnazistai ir moksleiviai iš Telšių Žemaitės gimnazijos, Širvintų, Alytaus rajono Butrimonių, Raseinių rajono Nemakščių, Kėdainių, Ukmergės, Kuršėnų. O tinklinį žaidė netgi tikrieji tremtiniai iš Panevėžio ir užėmė 4 vietą.

Sporto varžybų nugalėtojus paskelbė ir apdovanojo LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė ir Ukmergės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė. Prizus skyrė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei TS-LKD. Medalių ir dovanų įteikimas nugalėtojams ir treneriams buvo palydėtas gausiomis ovacijomis ir džiaugsmingais šūksniais.

Audronė KAMINSKIENĖ

Autorės nuotraukos