LPKTS Jaunesniosios kartos sąskrydis-2015

Archyvas

Archyve renginių nėra

LPKTS Jaunesniosios kartos sąskrydžiai rengiami nuo 2002 m. Pirmasis sąskrydis įvyko Pakruojo rajone, Kreivakiškio dvare. Dabar organizuojamas vis kitoje Lietuvos vietovėje.

 

2016 m. gegužės 21 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jaunesniosios kartos sąskrydis vyks Ariogaloje.

Šilalėje įvyko LPKTS XII jaunesniosios kartos sąskrydis

Šeštadienį Šilalėje įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) XII jaunesniosios kartos sąskrydis bei Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė. Šis dvigubas renginys buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, žuvusiems, kovojusiems, kentusiems tremties ir lagerių baisumus Lietuvos okupacijos laikotarpiu bei Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio ir Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės vado Jono Kentros-Rūtenio atminimui.

Pasidengęs lengva žaluma ir pasipuošęs baltomis obelų karūnomis Šilalės kraštas pasitiko iš visos Lietuvos skubančius šventės dalyvius. Šilališkiai ir svečiai rinkosi į Atminimo aikštę, prie paminklinio kryžiaus „Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone“, šioje vietoje stovėjo pirmosios Šilalės bažnyčios, buvo senosios kapinės. Susikaupę rikiavosi visų delegacijų vėliavininkai, jaunieji šauliai pagarbiai laikė Kęstučio apygardos partizanų vėliavą.
Už visus žuvusius Laisvės kovose, tremtyje ir kalėjimuose šv. Mišias aukojo J. E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas mjr. mgr. Remigijus Monstvilas, Šilalės dekanas dr. Algis Genutis.
Didingai, pritardamos kiekvienam Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko žodžiui, lingavo senųjų medžių šakos, apžvelgdamos šv. Mišių dalyvius ir tarsi klausdamos – ar girdite teisingus žodžius, ar prisimenate, ar gerbiate tuos žmones, kurių begalinio pasiaukojimo dėka šiandien galime džiaugtis Laisva ir Nepriklausoma Tėvyne. Į tuos tolimus kovų laikus nešė iškilmingi žodžiai ir giesmių garsai. Šventės dalyvių veidai švytėjo, jie išgirdo ilgai lauktus ir retai girdimus pakylėjančius žodžius.
Šventės dalyviai buvo informuoti, kad pagerbiant Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio atminimą, prie Getautiškės kaime esančio atminimo ženklo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos gimnazistai padėjo gėlių ir uždegė žvakučių. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės vado Jono Kentros-Rūtenio atminimui prie paminklo žūties vietoje Dvarviečių kaime gėlių padėjo, žvakučių uždegė Laukuvos seniūnijos darbuotojai.
Pagerbiant Lietuvos Laisvės kovotojus gėlių ir žvakučių padėta Šilalės miesto kapinėse, prie kapų ir atminimo ženklų, prie paminklo „Žuvusiems už Tėvynės laisvę tremtyje ir kalėjimuose“.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos gimnazistai prisiminė gimnazijos gimnazistus ir mokytojus, žuvusius už Tėvynės laisvę, įamžintus atminimo lentoje, bei kentėjusius NKVD būstinėje dabartinėje Šilalės parapijos klebonijoje.
Pagerbiant Kęstučio ir Žemaičių apygardų partizanų atminimą visose rajono miesteliuose ir seniūnijose prie paminklų ir kryžių uždegta žvakių ir padėta gėlių. Lietuvos partizanus pagerbė Šilalės Simono Gaudėšiaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Laukuvos Norberto Vėliaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla; Tenenių, Žadeikių, Obelyno pagrindinės, Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokyklos. Šilalės miesto, Traksėdžio, Didkiemio, Pajūrio, Kvėdarnos, Žadeikių, Upynos, Laukuvos, Bilionių, Kaltinėnų seniūnijos.
Gėles ir žvakutes į Lietuvos partizanų kapines ant žuvusiųjų kapų iškilmingai nešė KAPS Žemaičių apygardos 3 rinktinės 308 kuopos kariai.
 Į iškilmingą eiseną rikiavosi Laisvės kovų rekonstruktoriai, J. E. vyskupas, karo kapelionas, vėliavininkai, visi šventės dalyviai, svečiai. Suskambus orkestro garsams eisena, vedama Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestro, pasuko miesto gatvėmis pušyno link.
Įvairiose pušyno vietose ilsisi sovietų nužudyti Lietuvos Laisvės kovotojai: už evangelikų liuteronų kapinių buvo pakasami partizanų kūnai. Deja, ne visų palaikai surasti.
Pušyno viduryje, labai gražioje laukymėje, šventės dalyvių rikiuotę priėmė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Arūnas Gajauskas.
Šventę pakviestas atidaryti meras Jonas Gudauskas, kuris sveikino iš daugiau nei dešimties rajonų atvykusius LPKTS filialų atstovus, jaunuosius šaulius iš Lazdijų, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Šilalės ir kitų rajonų, profesionalius karius ir karius savanorius.
Šventės dalyvius sveikino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Arūnas Gajauskas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė-Vaidevutė Margevičienė ir Mantas Adomėnas, LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Buvusi Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, pasveikinusi šventės dalyvius, perdavė nuoširdžius Europos parlamento nario, TS-LKD pirmininko Gabrieliaus Landsbergio linkėjimus. Šventėje taip pat dalyvavo karys savanoris, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Kalbos premijos laureatas, Šilalės garbės pilietis Albinas Kentra, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, kiti svečiai. Sveikinimo laišką šventės dalyviams atsiuntė Vilniaus meras R. Šimašius.
Šventės dalyvius, šilališkius ir miesto svečius pasveikino Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras (vadovas Viktoras Ščetilnikovas).
Po iškilmingo atidarymo šventės vedėjai, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos moksleiviai Modestas Gudauskas ir Emilija Šmitaitė pakvietė susirinkusiuosius dalyvauti sporto varžybose. Varžytasi baudų metimo, parko tinklinio, galiūnų, virvės traukimo, smiginio rungtyse ir kariškoje estafetėje „Kario kelias“. Kol vieni sportavo, kiti galėjo apžiūrėti karinės technikos, ginkluotės ir ekipuotės parodą, nusifotografuoti karinėje aplinkoje, dalyvauti smagioje atrakcijoje „Tapk kariu per 5 minutes“, pavažinėti šarvuočiu M113, paskanauti kareiviškos košės.
Daug dėmesio sulaukė kariai iš JAV. Atvykę amerikiečiai ne tik demonstravo savo ginklus ir techniką, bet ir mielai bendravo su miestiečiais ir šventės svečiais, fotografavosi.
Šalia įsikūrė VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo darbuotojai, kurie kvietė renginio metu neatlygintinai paaukoti kraujo. Prie Kraujo centro palapinės nusidriekė eilė norinčiųjų tapti kraujo donorais.
Šventėje pristatyta knyga „Atgiję paminkluose“, kurią parengė Teresė Ūksienė, išleido LPKTS Šilalės filialas. Šiame leidinyje aprašomi Šilalės rajone pastatyti 82 atminimo paminklai, 7 atminimo lentos laisvės kovotojams, politiniams kaliniams ir tremtiniams bei dvi partizanų žeminės. Knyga skatina domėtis Lietuvos istorija. Paminkliniai kryžiai, atminimo ženklai pateikiami sugrupuoti pagal seniūnijas. LPKTS Šilalės filialo nariai stengėsi įamžinti kiekvienos vietovės žuvusiuosius. Teresė Ūksienė jau penkerius metus puoselėjo idėją surinkti į vieną vietą visus atminimo ženklus, pateikti istorijos puoselėtojams viską vienoje knygoje.
Šventę vainikavo Šilalės rajono meno kolektyvų pasirodymai ir sportinių varžybų apdovanojimų ceremonija. Visoms renginyje dalyvavusioms delegacijoms įteiktos padėkos.
Šventę organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos šaulių sąjunga ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308 kuopa.
Renginį rėmė ir prie jo organizavimo prisidėjo Europos Parlamento narys Gabrielius Landsbergis, Šilalės kultūros centras, Šilalės sporto mokykla, Šilalės miesto seniūnija, Šilalės rajono policijos komisariatas, UAB „Pitlius“ ir UAB „Edvonis“. Nuoširdžiai dėkojame Šilalės rajono merui Jonui Gudauskui, sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei, Pajūrio 10-osios kuopos vadui Algimantui Dragūnui, Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovei spaudai Rimai Norvilienei, Šilalės miesto seniūnui Alfonsui Paulikui, LPKTS valdybos pirmininkei Rasai Duobaitei-Bumbulienei. Jūsų bendras darbas davė gražių rezultatų.

Loreta KALNIKAITĖ,
LPKTS valdybos narė